facade facade facade
     
INSTAGRAM @CBFACTORY @infinitehome-korat หญ้าเทียม Siamgrass
OFFICIAL ทั่วประเทศ โคราช - อีสาน  

 

 

ทำไมหญ้าเทียมถึงตอบโจทย์คนมีเวลาน้อย

 

 

ลักษณะของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

 

 

บริเวณที่ใช้การเล่นฟุตบอล ซึ่งเป็นสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและมีพื้นสนามเป็นหญ้า โดยบนสนามจะมีเส้นสีขาวแสดงถึงขอบเขตของสนาม โดยเส้นสี่เหลี่ยมรอบนอกจะเป็นเส้นขอบสนาม ซึ่งเมื่อลูกฟุตบอลยังอยู่บนเส้นหรือลอยเหนือเส้น ยังถือว่าลูกฟุตบอลอยู่ในสนาม ยกเว้นแต่ว่าลูกฟุตบอลทั้งลูกออกภายนอกเส้น เช่นเดียวกับการทำประตู ถ้าลูกฟุตบอลยังคงอยู่เหนือเส้นยังไม่ถือว่าเป็นประตู วงกลมตรงกลางสนามจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน โดยลูกฟุตบอลจะถูกวางไว้ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลม สำหรับกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ปลายทั้งสองข้างของสนามคือ กรอบเขตโทษ และจะมีจุดโทษอยู่ภายในสำหรับวางตำแหน่งของลูกฟุตบอลใน การยิงลูกโทษอ้างอิง : https://th.wikipedia.org/
 
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
สนามกอล์ฟ
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
สนามหญ้า
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
ตกแต่งบ้านและคอนโด
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
สนามฟุตบอล
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
หญ้างานอีเว้นท์

 

 

 


หญ้าเทียมจัดสวน 10 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 15 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 20 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 25 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 30 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 35 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 40 mm.
หญ้าเทียมอีเว้นท์
หญ้าเทียมสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมสนามกอล์ฟ
หญ้าเทียมสนามเทนนิส
กาวติดหญ้าเทียม
หญ้าเทียมสีขาว
หญ้าเทียมตีนเป็ด
หญ้าเทียม ใบเฟิร์น
เฟอร์นิเจอร์หญ้าเทียม
ไม้อัด OSB
เทปติดพรม


OUR COMPANY GROUP
supplyevent
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME