facade facade facade
     
INSTAGRAM @CBFACTORY @infinitehome-korat หญ้าเทียม Siamgrass
OFFICIAL ทั่วประเทศ โคราช - อีสาน  

 

 

การติดตั้งหญ้าเทียม ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

 

 

ค่าใช้จ่ายติดตั้งหญ้าเทียม

 

 

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหญ้าเทียมแบ่งเป็น 2 ค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าปรับพื้นผิว และค่าติดตั้ง


• ค่าปรับพื้นผิว

เนื่องจากการติดตั้งหญ้าเทียมต้องทำบนพื้นผิวที่เรียบและแน่น หากพื้นผิวยังไม่เรียบจะต้องมีการปรับพื้นก่อน ถ้าพื้นผิวที่ต้องการติดตั้งหญ้าเทียมเรียบเสมอกับสามารถติดตั้งหญ้าเทียมได้เลย จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ค่าปรับพื้นส่วนมากจึงเกิดขึ้นกับพื้นดิน ซึ่งทางช่างต้องทำการรื้อหญ้าเก่าออกก่อน ลงทรายหรือหินเกร็ดแล้วบดอัดด้วยเครื่อง เพื่อให้พื้นผิวเรียบและแน่นพร้อมสำหรับการติดตั้งหญ้าเทียมต่อไป• ค่าติดตั้ง

หลังจากปรับพื้นผิวเรียบร้อยพร้อมติดตั้งแล้ว ช่างจะทำการติดตั้งหญ้าเทียมโดยทำการจัดวางหญ้าเทียมให้เข้าพื้นที่ก่อนแล้วทำการยึด โดยหากเป็นพื้นปูนจะยึดด้วยกาวตามขอบและรอยต่อโดยใช้กาวยางหรือกาว PU แต่หากเป็นพื้นดินจะต้องมีการวางแผ่นกันวัชพืชก่อนแล้วจึงยึดด้วยการปักหมุด


จะเห็นได้ว่าการติดตั้งหญ้าเทียมต่อ 1 ตารางเมตร ไม่ได้หมายถึงค่าแรงเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งอีกด้วยอ้างอิง : https://www.xn--e3cuk0ae5c9bza5a7eze.com/
 
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
สนามกอล์ฟ
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
สนามหญ้า
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
ตกแต่งบ้านและคอนโด
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
สนามฟุตบอล
ผลงานติดตั้ง หญ้าเทียม
หญ้างานอีเว้นท์

 

 

 


หญ้าเทียมจัดสวน 10 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 15 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 20 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 25 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 30 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 35 mm.
หญ้าเทียมจัดสวน 40 mm.
หญ้าเทียมอีเว้นท์
หญ้าเทียมสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมสนามกอล์ฟ
หญ้าเทียมสนามเทนนิส
กาวติดหญ้าเทียม
หญ้าเทียมสีขาว
หญ้าเทียมตีนเป็ด
หญ้าเทียม ใบเฟิร์น
เฟอร์นิเจอร์หญ้าเทียม
ไม้อัด OSB
เทปติดพรม


OUR COMPANY GROUP
supplyevent
INFINITE CARPET INFINITE FLOOR SIAM CARPET CB ORGANIZER SUPPLY EVENT INFINITE WALLPAPER INFINITE FOR HOME